Karaman Tüketici Hakem Heyeti 2022 Yılı Güncel Bilirkişi Listesi

07 Mart 2022

Karaman Tüketici Hakem Heyeti 2022 Yılı Güncel Bilirkişi Listesi
 

 
Bilindiği üzere 09/07/2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, Karaman ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Karaman İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacağına ilişkin ilan, 13/10/2021 tarihinde İl Müdürlüğümüzün internet sayfasında yayımlanmıştı.

Bu çerçevede, İl Müdürlüğümüze herhangi bir başvuru yapılmamış olup Karaman İli Tüketici Hakem Heyetinde görev almaya yeterli görülen bilirkişilere ilişkin 2021 yılı listesi tekraren 12/01/2022 tarihinde yayınlanmış olup ancak Hakem Heyetine başvuru konularında ihtiyacı karşılayacak sayıda bilirkişi bulunmadığından güncel bilirkişi listesi söz konusu yönetmeliğin 16. Maddesi 3. Fıkrası hükmüne istinaden tekraren oluşturularak aşağıdaki şekli ile güncellenmiştir.
 
 
2022 Yılı Karaman Tüketici Hakem Heyeti Güncel Bilirkişi Listesi İçin Tıklayınız.