KIRŞEHİR İÇİN HAYALİ OLANLAR PROJE YARIŞMASI BASIN DUYURUSU

11 Eylül 2023

KIRŞEHİR İÇİN HAYALİ OLANLAR PROJE YARIŞMASI
BASIN DUYURUSU

 
 
Kırşehir’e sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörlerinde yeni yatırımlar kazandırmak ve bu suretle ilin ekonomisini iyileştirmek, istihdama katkı sağlamak amacıyla Kırşehir’in yerel yatırım potansiyelini de dikkate alarak hazırlanacak projelerin yatırımcı kurum, kuruluş ve özel teşebbüs marifetiyle hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda ‘‘Kırşehir İçin Hayali Olanlar Proje Yarışması’’ düzenlenmektedir. Katılım şartları ve yarışma kuralları şartnamede yer almakta olup başarılı olanlara para ödülü verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

KIRŞEHİR İÇİN HAYALİ OLANLAR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
Yarışmanın Adı: Kırşehir İçin Hayali Olanlar Proje Yarışması.
 
Yarışmanın Konusu ve Amacı: Kırşehir’e sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörlerinde yeni yatırımlar kazandırmak ve bu suretle ilin ekonomisini iyileştirmek, istihdama katkı sağlamak amacıyla Kırşehir’in yerel yatırım potansiyelini de dikkate alarak hazırlanacak projelerin yatırımcı kurum, kuruluş ve özel teşebbüs marifetiyle hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile bu proje yarışmasının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Yarışmada dereceye girip girmediğine bakılmaksızın tüm projeler uygulama için değerlendirmeye alınacaktır.
 
Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları:
1-) Yarışmaya 18 yaşından büyük yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları bir yada birden çok proje ile katılabilirler.
2-) Yarışmanın jüri üyeleri; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği Başkanlığından ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konfederasyonu Başkanlığından birer temsilci ile Kırşehir Valiliğinin belirleyeceği iki temsilciden oluşur.
3-) Jüri üyeleri yarışmaya katılamazlar.
4-) Yarışmacılar proje formatının başlığında hazırladıkları projeleri sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörlerinden hangisine dönük bir proje olduğunu belirteceklerdir.
5-) Yarışmaya katılacak projeler Kırşehir’in tarım ve hayvancılık başta olmak üzere termal su kaynakları, turizm potansiyeli, ham madde kaynakları, metropollere mesafesi ve ulaşım imkanları dahil olmak üzere yerel potansiyel dikkate alınarak hazırlanmış olacaktır.
6-) Hazırlanacak proje formatında projenin risk analizine, gerçekleştirilebilirlik düzeyine, sürdürülebilirliğine, üreteceği katma değer miktarına ve sağlayacağı istihdam sayısına yer verilecektir.
7-) Yarışmacılar 8 Aralık 2023 tarihine kadar hazırlamış oldukları eserleri dijital ortamda kirsehir.tim@ticaret.gov.tr mail adresine ulaştırabilecekleri gibi flash disk/usb bellek/cd ortamında doğrudan Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne tutanak karşılığı teslim edebileceklerdir.
8-) Yarışma takvim ve kurallarına uymayan yarışmacıların ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
10-) Yarışmaya katılan kişiler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 
Değerlendirme ve Puanlama:
1-) Değerlendirme, katılım şartları ve yarışma kuralları başlığının 2.maddesinde belirtilen jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Jürinin kararları kesindir ve dava edilemez.
2-) Jüri üyelerinin tamamı her yarışmacı için ayrı ayrı değerlendirme yapacak, jüri tarafından yapılacak puanlamaya göre en yüksek puan alandan en düşük puan alana kadar sıralama yapılacaktır.
3-) Puanlamada eşitlik olması durumunda ayrıca bir sözlü mülakat ve değerlendirme yapılabilecektir.
4-) Yarışmaya katılacak projelerin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği, yerel yatırım imkanı ve potansiyeline uygunluğu, istihdama katkısı ayrı ayrı ele alınmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
5-) Yarışmanın sonucu 22 Aralık 2023 Cuma günü ilan edilecektir. Ödül töreni, sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.
 
Ödüller:

  1. (Birinciye)     :        100.000,00 TL (yüzbintürklirası)
  2. (İkinciye)       :        75.000,00 TL (yetmişbeşbintürklirası)
  3. (Üçüncüye)    :        50.000,00 TL (ellibintürklirası)
  4. Teşvik Ödülü:        25.000,00 TL (yirmibeşbintürklirası)

 
Yarışma Takvimi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 6 Eylül 2023
Başvuru Bitiş Tarihi: 8 Aralık 2023
Başvuru Adresi: Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü
Yarışma Tarihi: 8 – 22 Aralık 2023
Değerlendirme Tarihi: 8 - 22 Aralık 2023
Sonuçların Açıklanması Tarihi: 22 Aralık 2023
Ödül Töreni: 25 – 29 Aralık 2023