2022 Yılı Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırlarına İlişkin Açıklama

03 Ocak 2022

2022 Yılı Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırlarına İlişkin Açıklama


Ticaret İl Müdürü Adem Özcan,  2021 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti başvuru parasal sınırlarının 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %36.20 oranında arttırılarak, 16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan tebliğe göre Tüketici Hakem Heyeti Başvuru parasal sınırının;  İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 7.550 TL’den 10.280 TL ’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının ise 11.330 TL’den 15.430 TL’ye yükseltildiğini belirtti. İl Müdürü Özcan, ilimiz için tüketici uyuşmazlıklarına konu olan 15.430 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için Karaman Tüketici Hakem Heyetine başvurunun zorunlu olduğunu belirtti. 

Adem Özcan, yine Hal Hakem Heyeti Başvuru sınırının da, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel tebliğine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde %36.20 oranında artırıldığını belirterek 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 128.088,39 TL den 174.457,20 TL ’ye yükseltildiğini belirtti. Ticaret İl Müdürü Adem Özcan, buna göre 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince 174.457,20 TL altındaki uyuşmazlıklarda, Hal Hakem Heyetlerine başvurunun zorunlu olduğunu, değeri 174.457,20 TL üstündeki uyuşmazlıklarda ise heyetin vereceği kararların, asliye ticaret mahkemelerine delil olarak sunulabileceğini belirtti.