Ticaret İl Müdürü Adem ÖZCAN ‘dan Kooperatiflere Destek Açıklaması

06 Mart 2024

Ticaret İl Müdürü Adem ÖZCAN ‘dan
Kooperatiflere Destek Açıklaması

 

Ticaret İl Müdürü Adem Özcan yaptığı açıklamada, Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflere finansman desteği sağlanacağını belirtti.

 

İl Müdürü Özcan, Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Ancak, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları öncelikli olarak destekleneceğinden bahsederek, söz konusu başvuruların 20 Şubat 2024 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılması gerektiğine dikkat çekti.

 

  • 300 Bin Liraya Kadar Hibe Desteği

İl Müdürü Özcan, Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;
  • Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,
  • Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,
  • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 204.000 TL’yi, iki personel için toplam 408.000 TL’yi

geçemeyeceğini bu tutarlarında %75’inin Ticaret Bakanlığınca karşılanacağını, proje tutarlarının kalan kısmının ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacağını belirtti.


Ticaret İl Müdürü Adem Özcan, destek çağrısının ilimizde faaliyetini sürdüren kooperatiflere hayırlı olmasını dileyerek başvuru yapmak isteyen kooperatiflerin desteklenmesine yönelik, KOOP-DES başvuru yöntemi ve istenecek belgelere ait sürecinin aşağıda bulunan linkten takip edilebileceği açıklamasında bulundu.

https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des