A.Ş. Bakanlık Temsilcisi Ödemeleriyle İlgili Önemli Duyuru

05 Ocak 2022

A.Ş. Bakanlık Temsilcisi Ödemeleriyle İlgili Duyuru
 

 
Bilindiği üzere,  09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda;
Yönetmeliğin 36 ncı ve 38 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, Bakanlık temsilcisi ücretlerinin yatırılma usulü farklılaştırılarak ücretlerin tahakkuk eden vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme Yönetmeliğin yayımı tarihinden bir ay sonra 09.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde Bakanlık temsilcisi ücretlerinin (Hafta içi brüt 284,90-TL, hafta sonu brüt 379,86-TL)  ilgililer tarafından Defterdarlık ilgili muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda; 09.11.2020 tarihinden sonra yapılacak anonim şirket bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinde ödemeler 2022 yılı için hafta içi vergiler dahil brüt 284,90 TL, hafta sonu vergiler dahil brüt 379,86 TL olarak ilgililer tarafından aşağıda bilgileri yer alan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün hesap numarasına yapılacak ve müracaat evrakına eklenecektir.         

Temsilci ücreti yatıracak şirketlerin aşağıda belirtilen hesap numarasına temsilci ücreti yatırırken açıklama kısmına yatırılan tutarın Bakanlık Temsilcisi ücreti olduğunu, şirketin unvanını ve vergi numaralarını yazmaları gerekmektedir.                            
                                
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Güncellenme Tarihi: 05/01/2022


 HESAP BİLGİLERİ:
 
IBAN : TR36 0001 0001 7700 0010 0059 27
(Ziraat Bankası Karaman Şubesi)
Hesap Adı: T.C.Başbakanlık Hazine Müst İç Ödemeler Saymanlığı