Karaman İli Tüketici Hakem Heyeti 2022 Yılı Bilirkişi Listesi

12 Ocak 2022

Karaman İli Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Listesi

Bilindiği üzere 09/07/2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, Karaman ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Karaman İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacağına ilişkin ilan, 13/10/2021 tarihinde İl Müdürlüğümüzün internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, İl Müdürlüğümüze herhangi bir başvuru yapılmamış olup Karaman İli Tüketici Hakem Heyetinde görev almaya yeterli görülen bilirkişilere ilişkin 2021 yılı listesi tekraren aşağıda yayımlanmıştır.


2022 Yılı Karaman Tüketici Hakem Heyeti Güncel Bilirkişi Listesi