Karaman İli Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi

28 Nisan 2021

Karaman İli Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Listesi

Bilindiği üzere 09/07/2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, Karaman ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Karaman İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacağına ilişkin ilan, 18/08/2020 tarihinde İl Müdürlüğümüzün internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, Karaman İli Tüketici Hakem Heyetinde görev almaya yeterli görülen bilirkişilere ilişkin liste oluşturulmuş ve aşağıda yayımlanmıştır.
 

Karaman İli Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Listesi İçin Tıklayınız...
Not : Bilirkişi listesi 28/04/2021 tarihinde güncellenmiştir.