TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

12 Mayıs 2022

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
 

Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılan İl Müdürlüğümüz, taşınmaz ticaretiyle iştigal olan yetki belgeli işletmelere, yetki belgeli işletmelerin yükümlülükleri hakkında bilgilendirme de bulundu. 
 
Toplantıya İl Müdürlüğümüzü temsilen katılan Kadir Kalak ve Gül Fidan Çifdalöz tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yer alan ilke ve kurallardan bahsedilirken ayrıca işletmelerin yetki belgesi aldıktan sonraki sorumluluklarının da yönetmelikte belirlendiğini taşınmaz ticaretine güven ve itibar kazandırılması ayrıca tüketicilerinde mağdur olmaması için bu sorumluluklara uyulması gerektiği hatırlatıldı.
 
Yönetmelikte yer alan sözleşmeler ile ilgili ilimizde yeknesaklığın sağlanması için meslek odalarınca örnek sözleşmelerin hazırlanması ve bu yönde çalışmaların yapılmasının da önerildiği toplantı, meslek mensuplarının sahada yaşadıkları sorunların çözümü noktasındaki talep ve önerileri ile son buldu.